What we do

Ми робимо

We want to introduce you our abilities

Ми хочемо представити наші вміння

App developing
Мобільні додатки
Individual development of mobile applications for business and startups, creation of applications for iOS and Android.
Індивідуальна розробка мобільних додатків для бізнесу і стартапів, створюємо додатки на iOS і Android.
Price: from 200$
Ціна: від 200$
Web developing
Веб-розробка
We create modern sites that strengthen the position of companies, brands and products. Implementation of any non-standard web solutions in the field of design and functionality of the resource.
Створюємо сучасні сайти, які посилюють позиції компаній, брендів і продуктів. Реалізація будь-яких нестандартних web рішень в області дизайну і функціоналу ресурсу.
Price: from 200$
Ціна: від 200$
Web design
Веб-дизайн
A design that will be equally comfortable on your computer, tablet and phone. An original, stylish, unique solution for any business.
Дизайн, який буде однаково зручний на комп'ютері, планшеті і телефоні. Оригінальне, стильне, унікальне рішення для будь-якого бізнесу.
Price: from 200$
Ціна: від 200$
Electronical commertion
Електронна комерція
Adaptive online stores, marketplaces with high download speed, convenient administration, correct UX / UI.
Адаптивні інтернет магазини, маркетплейси з високою швидкістю завантаження, зручною адмінкой, правильним UX/UI
Price: from 200$
Ціна: від 200$
CRM systems
CRM-системи
Development of CRM systems for specific tasks. An individual approach to creating a CRM system allows to integrate the final product with any service or system.
Розробка CRM систем під конкретні завдання. Індивідуальний підхід до створення CRM системи дозволяє інтегрувати кінцевий продукт із будь-яким сервісом або системою.
Price: from 200$
Ціна: від 200$
Technical specification
Технічна специфікація
Creating technical documentation for any system.
Створення технічних документацій для будь-яких систем.
Price: from 200$
Ціна: від 200$